Hartsø

Hartsø

Beskrivelse:

Hartsø er en delvis afvandet sø omgivet af store rørskovsarealer og enge.

Området har i tidens løb været en vigtig yngle- og rasteplads især for andefugle. Man har forsøgt at få et 150 ha. stort område fredet, uden resultat.

Søens bedste fugleliv opleves om foråret evt. efteråret, da vandstanden ved udpumpning fra april måned sænkes for meget.

 

Adgangsforhold:

Når man kører over dæmningen "Drejet" følges vejen. 5 km fremme drejes til venstre mod Østerby.

Knap en kilometer frem ved en lille gård kan man bedst om formiddagen fra et højt punkt få et godt udsigt over hele søen.

Fortsætter man af denne vej og drejer til højre i Østerby kan man ca. 1 km fremme fra vejen få udsigt over engen.

På sydsiden kan man gå ind af en vej ved Møllegården. Man bør parkere bilen ved asfaltvejen og respektere gårdejerens forbud mod kørsel og parkering på hans gårdsplads.

Der er opført nyt fugletårn (hus) ved søen. Adgangsforholdene er dog ikke på plads endnu.

 

Se kort her.


P-pladsen ved udkigshuset Møllers Camping: GPS: (N 54.86366°, E 9.9141°)Se de seneste obs. på lokaliteten her.


Se alle arter, der er set på denne lokalitet.