Nybøl Nor

Nybøl Nor

Vest for Nybøl ligger det 6½ km² store Nybøl Nor, der via det smalle Egernsund er forbundet med Flensborg Fjord.

Landskabet blev dannet af ”Lillebælt-gletsjeren”, og Nybøl Nor opstod, fordi en stor dødisklump forhindrede afsætningen af sand og ler under isens afsmeltning. Da isklumpen smeltede, fremkom den lavning, som nu fyldes af noret. Nybøl Nor er med resten af Flensborg Fjord et internationalt naturbeskyttelsesområde.

På kortet fra den tyske tid ses rundt om noret 17 teglværker. Nu er der kun få tilbage.

Man kan køre neden om Noret via broen i Egernsund og langs med vandet i østlig retning mod Skodsbøl Skov. Her kan gøres gode vinterobs. Ellers kan man fra P-plads ved Nybølnorvej i den østlige ende også gøre gode iagttagelser.

Netop fra dette sted starter også en vandrerute Nybøl Nor stien på 6½ km. Stien fører til Egernsund.


Se beliggenhed på kort.


Backmann Teglværk: GPS: (N 54.91814°, E 9.67173°).


Se seneste obs.


Se alle arter på lokaliteten.