Tontoft Nakke

Tontoft Nakke

I den nordlige ende af Als ligger Sønderjyllands bedste sted for forårstræk. Området er en kombination af hav, strand, strandeng og vådområder. Fugle er generelt tilbageholdende med at flyve ud over havet, og når de er på vej mod nord, følger de gerne land indtil de ved nordspidsen af Als bliver nødt til at slippe forbindelsen til land. Nogle fugle vælger forinden at slå sig ned for kortere tid, inden de flyver videre.

Ud over det store træk opholder der sig også ved vintertide et stort antal ænder, lappedykkere mm som udnytter det lave vand ud for Tontofte Nakke som spisekammer. Med lidt held kan der observeres lommer og forskellige søfugle. I alt er der gennem de senere år set over 200 fuglearter. Af rovfugle er det hvepsevåge, sort og rød glente, havørn, rørhøg, blå kærhøg, hedehøg, steppehøg, duehøg, spurvehøg, musvåge, fjeldvåge, kongeørn, fiskeørn, tårnfalk, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk. På en enkelt dag er der f.eks. talt over 27.000 bog- eller kvækerfinker. En anden dag er der talt 1.200 gule vipstjerter.

Der er opstillet borde og bænke.

 

Se beliggenhed på kortet her.


Parkeringsplads: GPS: (N 55.08342°, E 9.74487°).


Se alle arter på lokaliteten her.


Se seneste obs.