Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.

Ved nogle ture foreslår vi samkørsel (mødested Sct. Marie Kirkens P-plads i Sønderborg) for at give interesserede uden bil mulighed for at komme med. Deltagerne fordeles på de fremmødte biler.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.

Fugleture i 2022:


Hent turfolder for efteråret ved at klikke her.

 

 

Aftentur til Trillen.

Mandag d. 15. august kl. 19:00 – kl. 21:00.

Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere. Skægmejsen plejer også at lade sig høre.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

GPS: (N 54.9069°, E 9.8848°).

Turleder: Svend Ove Jensen. Mobil 21 60 02 56.


Bundsø og Oldenor.

Lørdag d. 20. august kl. 9:00 – kl. 12:00.                  

Med den nye Bundsø har vi fået endnu et godt fuglested på Nordals.

Vi vil besøge 2 søer, som hver for sig har en del arter.

Mødested: P-pladsen ved Vesterballe, Bundsø.

GPS: (N 55.0181°, E 9.7716°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

 

Felsted skov.

Lørdag d. 10. sept. kl. 9:00 - kl. 12:00.

En fin kuperet skov, der gemmer på gode fugle. En del natugler, og så ynglede den røde glente dér i 2020 !

Kør fra Varnæsvej ad Frudam imod Frudam nr. 19. Parker lige foran skoven.

GPS: (N 55.0125°, E 9.5222°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

 

Temadag på Alsion, Sønderborg.

Lørdag d. 17. sept. Kl. 10.00 - kl. 16.00.

Fuglenes ABC. ved ornitolog, cand. scient. Bjarne Bo Jensen.

Kl. 10:00: Fuglenes oprindelse, deres anatomiske og fysiologiske tilpasninger til flyvning.

Kl. 12:00: Om fugletrækket, dets funktion, de forskellige trækformer, og hvordan de finder vej.

Kl. 14:00: Om fuglenes adfærd, deres intelligens og bevidsthed.

Arrangeres sammen med Folkeuniversitet.

Pris for OAS og DOF 200 kr. ellers 270 kr.

 

Sønderskoven, Sønderborg.

Søndag d. 25. sept. imellem kl. 10 - kl. 14.

Vi kikker efter rovfugletræk. I kan komme og gå, som I har lyst.                       

Hvis vejret arter sig (sol = termik, og østenvind), kan der komme rigtig mange rovfugle.

Begyndende med hvepsevåger, falke og høge og senere våger.

Mødested: øst enden af Hjort Lorenzens Vej.

GPS: (N 54.8945°, E 9.8118°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.

 

Fugletræk ved Kragesand.

Søndag den 2. okt. kl. 7:30 - kl. 11:00.

Vi stiller os ved P-pladsen ved Kragesand på sydspidsen af Broagerland, og håber, der er gang i fugletrækket. Vi holder øjne og ører åbne for småfugletrækket over land og holder også øje med fjorden, hvor bl. a. ænder og gæs kan være på vej mod vest. Med lidt held kan der også komme en lom eller en kjove forbi. Man kan komme og gå, som man har lyst til mellem kl. 7:30 og 11.

GPS: (N 54.8366°, E 9.7283°).

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.                                                                   

 

Bøjden Nor.

Onsdag d. 26. okt. kl. 7.30 - kl. 14.00. Afgang færge fra Fynshav kl. 8.00. Retur kl. 13.

Rigtig mange ænder og meget andet samles her ved vinterens begyndelse.

(billetter købes online (!) se HER – priseksempel: retur for pensionister: 76 kr.

Fuglereservatet (OBS se HER) ligger lige ved færgelejet. Læs artikel fra efterårets tur 2021 HER.

Husk Madpakke, varmt tøj og evt. gummistøvler.

GPS: (N 54.9937°, E 9.9833°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Else Dupont. Mobil 40 16 23 61.

 

Bustur til marsken for at se på gæs mm.

Lørdag d. 5. nov. kl. 8:15 - kl. 16:00.                                            

Store flokke af gæs samles og finder deres føde inden trækket går videre.

Også en del rovfugle plejer at finde vej til ”Spisekammeret”.

Af hensyn til kørsel skal vi have bindende tilmelding senest 29/10. Turens pris kr. 200 pr. deltager. Derfor kun for OAS-medlemmer.

Mødested: Kirketorvet, Sønderborg. Evt. opsamling?

GPS: (N 54.9112°, E 9.7879°).

Turleder: Orla Jessen. Tlf. 23 20 13 43.

 

Formiddagstur til Gråsten Søerne.

Torsdag d. 10. nov. kl. 9:00 - kl. 11:30.

Normalt ses ret mange arter, nogle i hundredvis. Med lidt held ses isfugl.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

GPS: (N 54.9237°, E 9.5966°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

 

Kelstrup Plantage.

Søndag d. 13. nov. kl. 10:00 - kl. 12:30.

Vi efterstræber skovens karakterfugle som sortspætte og huldue.

Og måske er grøn- og gråsiskener ankommet sammen med korsnæb.

Mødested: U-formet P-plads ved Stokkebrovej ca. 1,5 km. imod Ø for Holdbi Kro.

GPS: (N 54.8781°, E 9.4346°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

 

Formiddagstur til Sandbjerg Møllesø.

Søndag d. 27. nov. kl. 9:00 - kl. 11:30.

Vi ser ofte isfuglen, men søen er ellers tilholdssted for mange andefugle.

Mødested: Ved Sandbjerg Gods´ parkeringsplads.

GPS: (N 54.9505°, E 9.7481°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Gabor Graehn. Tlf. 42 72 04 40.

 

Kruså Møllesø.

Søndag d. 4. dec. kl. 10:00 - kl. 12:00.

Arter som hvidøjet and, rørdrum, lille skallesluger samt flere spættearter er set tidligere.

Mødested ved forsamlingshusets P-plads.

GPS: (N 54.8457°, E 9.3993°).

Opsamling ved Kirketorvet - spørg turlederen.

Turleder: Lars P. Hansen. Tlf. 40 87 62 44.

 

Kværs Granskov.

Søndag d. 11. dec. kl. 10:00 - kl. 12:30.

Varieret skov, hvor alle mejserne optræder såsom sort-, top-, sump- og fyrremejse. Ibland så vinterens gæste-fugle, så har du en interessant fugletur.

Da der er årets sidste tur, vil vi om muligt servere gløgg og æbleskiver ved turens slutning.

Mødested: "P-plads" ved skovens NØ-ende på Kværs/Søgård vejen.

GPS: (N 54.9381°, E 9.4809°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.