Turprogram

Turprogram

GENERELT OM OAS-TURE:


Vore ture er også åbne for ikke-medlemmer.


Foreningen udsender en reminder mail nogle dage inden turen. Ønsker du også at modtage denne reminder, så send en mail til information@oasweb.dk. Det er altid muligt at blive slettet af mail listen.


Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg Kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.


Fugleture i 2024:


Download turprogram - klik her.


Smedeby grube og Kiskelund plantage.

Tirsdag d. 16. april kl. 18.30 – 20.30.                                         

Spændende smeltevands-slugt og fin lille plantage.

Mødested: Smedeforte 7, Smedeby 6340 Kruså.

Turleder: Ole Buk. Mobil 29 67 03 06.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Endnu en spændende” Onsdag med OAS”:

Onsdag d. 17. April kl. 19:00 på Sønderborg Kaserne.

Hanne og Jens Eriksen vil fortælle lidt (?) om sidste års lange fugletur til USA med et par venner – Inge og Knud Pedersen fra Skagen.

De rejste i april - maj 2023 til det vestlige USA, hvor de besøgte en del kendte og mindre kendte steder i Californien, Arizona, Utah og Nevada.

Jens vil fortælle lidt om hele turen og krydre fortællingerne med deres flotte, flotte fotos fra de mange oplevelser de havde undervejs.


”Jep Fink plantage”, Klattrup mose og Hostrup sø.

Søndag d. 21. april kl. 9.00 – 12.00.

Erik tager os med rundt i sin ”baghave”, og fortæller om stedets fugle. De forskellige ynglefugle skulle nu gerne være ankommet. Husk Gummistøvler!

Mødested: I skovkanten 200 m efter Flensborgvej 332, Sdr. Hostrup, Aabenraa.

GPS: (N 54.9805°, E 9.4309°).

Turleder: Erik Faudel. Mobil 21 20 62 03.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Torup made.

Søndag d. 5. maj kl. 9.00 - 11.30.                                                                

Als’ bedste eng/vådområde! Forvent ænder, gæs, vadere og gode rovfugle. Ofte mange sangere i krattene på vejen derhen.

Mødested: Vi mødes ved Gammelgård 6, Augustenborg.

Turleder: Kim Hagen Andersen. Mobil 61 11 36 01.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.


Tinglev mose.

Lørdag d. 11. maj kl. 5.00 – 8.00.

For de meget morgenfriske går vi efter de dejlige sangere, der nu skulle være ankommet: Nattergal, blåhals og kærsanger. Græshoppesangeren opleves også hvert år derude.

Fra Sønderborg: Tag vejen i Bjerndrup til venstre imod Tinglev mose (retning Bajstrup). Efter ca. 3 km følg skiltet imod Tinglev mose til højre. Parker efter 1 km ved det sydligste fugletårn.

GPS: (N 54.9226°, E 9.28°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Morgentur i Gråsten Slotspark og skoven.

Onsdag d. 22. maj kl. 7.00 - 10.00.                                                    

Vi ser på fuglene ved Slotssøen, i parken og skovene omkring. Vi nyder fuglenes intense sang.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven på Slotsgade i Gråsten.

GPS: (N 54.9237°, E 9.5966°).

Turleder: Jens Eriksen. Tlf. 24 66 17 50.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland. 


Endnu en spændende” Onsdag med OAS”:

Onsdag d. 22 maj 2024 kl. 19:00 på Sønderborg Kaserne.

Hanne og Jens Eriksen har igen takket ja til at tage os med ned til Oman – fuglenes land i Mellemøsten.

De vil fortælle lidt om både det ret så spændende arbejdsliv de havde i de mange år, de boede dernede og tage os med lidt rundt i de mange fine oplevelser med fuglene via deres flotte, flotte fotos.. og flotte det ER de, så det er IKKE så mærkeligt, at de har leveret fotos til MANGE, MANGE bøger… både deres egne og andres.

                

Pøls Rev og Birkepøl, Sydals.

Lørdag d. 25. maj kl. 10.00 – 12.00.

Vi scanner havet for fugle og tjekker stensætninger for stenpikker ! Vi ser på ankomne sangere og tornskader.

Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev. Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard imod Pøls rev.

GPS: (N 54.8737°, E 10.0644°).

Turleder: Viggo Petersen.  Tlf. 51 35 13 73.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.

 

Tur til Mjels Sø og Bundsø.

Lørdag d. 1. juni kl. 9.00 - 12.00.

NY TURGUIDE. Vi ser på søernes fugleliv, og glæder os over sangerne i krattene.

Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø.

GPS: (N 55.0312°, E 9.7191°).    

Turleder: Oliver Laursen. Mobil 52 23 90 45.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.                                                               

 

Frøslev plantage.

Onsdag d. 5. juni kl. 20.00 – 23.30.                                         

Vi vil prøve at finde natravnen sidst på turen. Inden da måtte vi gerne have set/hørt skovsanger, hedelærke og vendehals.

Mødested: P-pladsen N for Frøslev-lejren. Drej ned ad lejrvejen i Fårhus.

GPS: (N 54.8459°, E 9.3263°).

Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.                                                       

 

”Fugle-rally” på Als.

Søndag d. 16. juni kl. 9.00 – 14.00.

Vi tager hul på sommeren ved at gennemføre et fornøjeligt ”Fugle-rally” rundt på Als. Ideen er, at vi - på tid - skal forsøge at finde flest mulige fugle på øen. Vi kører rundt i biler med 3 deltagere fordelt efter lodtrækning, og vi konkurrerer bilerne imellem. Pludselig er det svært at finde en fasan, skovspurv mv. ”Bilen” planlægger selv ruten og man skal være hjemme på et bestemt tidspunkt – ellers koster det i fugle-regnskabet.

Vi mødes i vores forenings-lokale på kasernen kl. 9 til fælles info og fordeling af biler og hold. Konkurrencen starter herefter, og alle deltagere skal være tilbage i foreningslokalet senest kl. 13. Her afgøres konkurrencen, der ”hygge-debriefes” og vi serverer hotdogs.

Arr.: OAS/DOF Sønderjylland.